Asistenţă Managerială şi Secretariat

DISSAJ 4Programul de studiu Asistenţă Managerială şi Secretariat este acreditat conform prevederilor impuse de legislaţia în materie din ţara noastră, în acord cu angajamentele asumate prin Declaraţia de la Bologna. Misiunea strategică a programului de licenţă este de a contribui la specializarea studenţilor în domeniul administrativ, asistenţei manageriale şi secretariatului, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare, care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii. Această specializare, prin competenţele oferite asistentului manager şi secretarului, urmăreşte creşterea performanţei şi calităţii muncii de secretariat şi de birou în toate domeniile de activitate, diploma oferită fiind aceea de licenţiat în ştiinţe administrative. Disciplinele din planul de învăţământ al programului de studiu cuprind noţiuni teoretice de birotică, management şi marketing într-o organizaţie, noţiuni de drept civil, administrativ, comercial şi financiar, noţiuni privind tehnicile de secretariat şi funcţiile secretariatului modern, elemente de arhivistică şi documentaristică etc

Competenţe asigurate

DISSAJ 5Programul de studiu Asistenţă Managerială şi Secretariat vizează conturarea unui set de competenţe în diferite arii de activitate profesională care reclamă instruire economico-administrativă şi juridică, cu accent pe sfera managerială şi de secretariat, fie în sfera compartimentului public, fie în cea privată, ca de exemplu: - Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea contextuală a conceptelor administrative specifice mediului public şi privat; - Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate, cu accent direct pe componentele de asistenţă managerială şi secretariat; - Competenţe de operare şi utilizare eficientă a software-uri şi a echipamentelor de birotică, competenţe privind prelucrarea informaţiilor, documentarea, reprezentarea şi asistarea directă a managementului necesare domeniului de activitate; - Cunoaşterea mijloacelor şi tehnicilor muncii administrative şi de birou, a tehnicilor de comunicaţie si de prelucrare automată a datelor; - Utilizarea principalelor baze de date referitoare la acte normative din România şi din Uniunea Europeană pentru identificarea celor mai importante norme relevante pentru diverse aspecte concrete ale funcţionării unor instituţii şi/sau structuri administrative; - Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii de la nivelul public, precum şi de la cel privat.

Oportunităţi în carieră

DISSAJ 6Programul de studiu Asistenţă Managerială şi Secretariat pregăteşte asistenţi manageri, secretari cu studii superioare, secretari şi şefi de birou, secretari-asistenţi director, consilieri în probleme de informare şi documentare, arhivişti ai instituţiilor, inspectori de specialitate în cadrul birourilor de resurse umane, secretari în cadrul birourilor de relaţii cu publicul pentru instituţiile de stat şi pentru firmele private, asistent de cercetare în ştiinţe administrative etc. Absolvirea acestui program de studiu oferă posibilitatea obţinerii de competenţe ce vor fi valorificate în diverse arii şi domenii de activitate profesională: în mediul privat, în cadrul administraţiei publice, în unităţi de învăţământ, centre de cercetare ştiinţifică etc.

 

 

Ocupaţii posibile:

Administrator public - 242208; Administrator societate comercială - 242111; Agent de dezvoltare - 242207; Analist servicii client - 243216; Asistent analist - 241307; Asistent comercial - 243219; Asistent de cabinet - 334304; Asistent de cercetare în asistenţa socială - 263511; Asistent de cercetare în demografie - 212028; Asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice - 261916; Asistent de cercetare în finanţe-bănci - 241302; Asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar - 241304; Asistent de cercetare în sociologie - 263209; Asistent de cercetare în statistică - 212026; Asistent de cercetare în ştiinţele politice - 263310; Asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare) - 243217; Asistent manager - 334303; Consilier administraţia publică - 242201; Coordonator secretariat studiouri teritoriale - 242105; Corespondent comercial - 243218; Documentarist (studii superioare) - 262203; Documentarist ordonanţare logistică - 214137; Expert/specialist în parteneriat public-privat - 242221; Inspector de specialitate în administraţia publică - 242203; Lector carte - 262205; Manager de proiect în parteneriat public privat - 242112; Manager proiect - 242101; Organizator protocol - 243208; Organizator relaţii - 243209; Organizator târguri şi expoziţii - 243210; Prezentator expoziţii - 243211; Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001; Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001 Referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj - 242305 Referent de specialitate în administraţia publică - 242204 Referent difuzare carte - 262204 Secretar administrativ - 334301 Secretar asistent director - 334302 Secretar diplomatic - 111234 Secretar economic (studii superioare) - 263126 Specialist protocol si ceremonial - 243204