Administraţie Publică

DISSAJ 1Programul de studiu Administraţie Publică este acreditat conform prevederilor impuse de legislaţia în materie din ţara noastră, în acord cu angajamentele asumate prin Declaraţia de la Bologna. Studiile de licenţă sunt concepute dintr-o perspectivă europeană, fiind structurate pe parcursul a trei ani. Programul de studiu îşi propune să pregătească specialişti în domeniul gestionării treburilor publice, care să îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor administraţiei publice, adresându-se tuturor celor care doresc să urmeze o carieră în domeniul aparatului administrativ. Misiunea programului de studiu Administraţie Publică constă în pregătirea de specialişti cu studii superioare în domeniul administraţiei publice centrale şi locale şi al cercetării ştiinţifice de profil. Specializarea asigură, prin cunoştinţele teoretice şi practice dobândite de către studenţi, perfecţionarea acestora pentru a deveni funcţionari publici de carieră, care să se integreze în instituţiile şi autorităţile administraţiei publice.

Competenţe asigurate

DISSAJ 2Competenţe obţinute după parcurgerea disciplinelor din planul de învăţământ al programului de studiu Administraţie Publică constau în: - Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor administrative, precum şi a principiilor şi metodelor fundamentale specifice mediului administrativ; - Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii de la nivelul administraţiei publice, conducând la capacitatea absolvenţilor de soluţionare a problemelor specifice organizaţiei publice centrale şi locale; - Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare pentru formularea de proiecte, rapoarte de cercetare, bugete, previziuni şi alte demersuri profesionale; - Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private; - Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative.

Oportunităţi în carieră

DISSAJ 3Paleta largă de competenţe dobândite permite absolvenţilor să ocupe posturi diverse în administraţia publică centrală sau locală, în cadrul serviciilor publice descentralizate sau deconcentrate, posturi didactice în instituţii de învăţământ superior, precum şi să participe la studii doctorale. Prin absolvirea acestei specializări se urmăreşte asigurarea condiţiilor optime pentru pregătirea în domeniul administraţiei publice a tuturor categoriilor de personal necesar autorităţilor publice: funcţionar public în cadrul diverselor structuri ale administraţiei publice, administrator public, consultant administraţie publică, referent de specialitate administraţie publică, inspector specialitate administraţie publică, expert administraţie publică, consilier administraţie publică, etc.

 

Ocupaţii posibile:

Administrator public - 242208; Agent de dezvoltare - 242207; Arhivist - 262101; Asistent analist - 241307; Asistent de cercetare în demografie - 212028; Asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice - 261916; Asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare) - 243217; Asistent manager - 334303; Bibliotecar (studii superioare) - 262202; Bibliotecar arhivist - 262206; Consilier administraţia publică - 242201; Consilier armonizare legislativă - 261910; Consilier de stare civilă - 242225; Consilier forţă de muncă şi şomaj - 242301; Consultant de securitate - 242113; Consultant în administraţia publică - 242205; Consultant în domeniul forţei de muncă - 242307; Coordonator secretariat studiouri teritoriale - 242105; Documentarist (studii superioare) - 262203; Documentarist ordonanţare logistică - 214137; Expert administraţia publică - 242202; Expert armonizare legislativă - 261911; Expert forţă de muncă şi şomaj - 242302; Expert/specialist în parteneriat public-privat - 242221; Inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj - 242303; Inspector de specialitate în administraţia publică - 242203; Inspector de stare civilă - 242226; Lector carte - 262205; Manager de proiect în parteneriat public privat - 242112; Manager proiect - 242101; Organizator protocol - 243208; Organizator relaţii - 243209; Organizator târguri şi expoziţii - 243210; Prezentator expoziţii - 243211; Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001; Referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj - 242305; Referent de specialitate în administraţia publică - 242204; Referent difuzare carte - 262204; Reglementator - 242206; Secretar administrativ - 334301; Secretar asistent director - 334302; Secretar diplomatic - 111234; Secretar economic (studii superioare) - 263126; Specialist în relaţii de muncă - 242323