Management şi Administraţie Europeană

DISSAJ-45.jpg 150 jpgProgramul de studiu de masterat Management şi Administraţie Europeană este acreditat conform prevederilor legislative în vigoare. Programul de masterat abordează un domeniu interdisciplinar, aflat la graniţa dintre ştiinţe economice şi ştiinţe administrative şi vizează transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor care să le permită viitorilor absolvenţi să îşi construiască şi să îşi consolideze o carieră în instituţiile europene, acordându-le posibilitatea reală de a ocupa funcţii manageriale în sectorul public. Misiunea strategică a programului de masterat este de a contribui la dezvoltarea dimensiunii europene a administraţiei publice în plan local, regional şi naţional, prin specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul managementului şi administraţiei europene, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare, care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, în mediul european concurenţial actual şi la studiile doctorale organizate de Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava.

Competenţe asigurate

DISSAJ-198.jpg 180 jpg- Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale din domeniul de studiu, pentru formularea de proiecte şi demersuri profesionale specifice administraţiei comunitare;

- Utilizarea principalelor baze de date referitoare la acte normative din România şi Uniunea Europeană pentru identificarea celor mai importante norme relevante pentru diverse aspecte concrete ale funcţionării unor instituţii şi/sau structuri administrative; - Conceperea, elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare instituţională în administraţia publică centrală şi locală, în consens cu evoluţiile administraţiei publice europene;

- Capacitatea de sintetizare şi interpretare a politicilor şi programelor ale administraţiei publice europene, de rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile;

- Capacitatea de a evalua probleme complexe din sfera instituţional-europeană şi de a comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii;

- Abilitatea de identificare, formulare, analiză şi rezolvare de probleme din domeniul managementului şi administraţiei europene;

- Formularea şi implementarea strategiilor de management public din statele europene şi abilitatea de a descoperi modalităţile de adaptare şi transfer de know-how în sistemul administrativ românesc.

 

Oportunităţi în carieră

PROIECT USV DISSAJ 30 IANUARIE 2015-20.jpg 420 jpgAbsolvenţii unui astfel de program beneficiază de avantajul corelării între o specializare obţinută prin studiile de licenţă şi o formare profesională interdisciplinară în domeniul managementului şi administraţiei europene. Ei pot ocupa locuri de muncă extrem de diverse, atât în mediul public, cât şi în cel privat:

- administraţia publică centrală şi locală;

- instituţii şi organisme europene; - instituţii culturale, de cercetare, învăţământ, mas-media;

- organizaţii non-guvernamentale etc;

Principalul sector care va beneficia de iniţierea acestui program de masterat îl reprezintă administraţia publică centrală şi locală, beneficiară a fondurilor europene. Studenţii înmatriculaţi la programele de studii de masterat pot opta ulterior şi pentru cariera didactică, modulele de pregătire psihopedagogică oferindu-le posibilitatea certificării pentru profesii didactice.