Prezentare generală

anunt recrutare gt DISSAJ
anunt v4
 
DISSAJ - „Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la  programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice”
 
Obiectivul general al proiectului vizeaza: Cresterea calitatii in invatamantul superior prin imbunatatirea programelor de studii din domeniile Stiinte Administrative si Juridice in vederea adaptarii la cerintele pietei muncii si dezvoltarii mecanismelor de crestere a accesului la invatamantul superior.
Obiectivele specifice/operationale sunt:
 
1.Cresterea nivelului de cunoastere a cerintelor pietei muncii, prin efectuarea de studii si analize cu privire la asteptarile angajatorilor si necesarul de competente cerut pe piata muncii de la grupul tinta in vederea unei mai bune adaptari a curriculumului programelor de studii din domeniile Stiinte Administrative (SA) si Juridice (SJ) la cerintele pietei si conform CNCIS.
 
2.Consolidarea inovarii si cooperarii pentru imbunatatirea calitatii din invatamantul superior prin implicarea grupului tinta in activitati de workshop si competitii stiintifico-profesionale cu premii.
 
3.Dezvoltarea colaborarii profesional-stiintifice inovative prin incheierea unor acorduri de cooperare intre solicitant si alte organizatii publice si/sau private, in temeiul parteneriatului public-privat, in vederea cresterii calitatii din invatamantul superior.
 
4. Dezvoltarea de mecanisme atractive pentru promovarea calitatii si importantei programelor de studii de licenta si masterat din domeniile SA si SJ pentru dezvoltarea mediului socio-economic, in vederea crestereii accesului la invatamantul superior.
 
5.Dezvoltarea preocuparilor si actiunilor de inovare/imbunatatire a curriculei si de adaptare a celor 5(cinci) programe de studii la cerintele pietei muncii, conform CNCIS, precum si de implementare a curriculei imbunatatite.
 
6.Dezvoltarea de activitati de constientizare a grupului tinta cu privire la importanta respectarii principiilor/temelor orizontale pentru cariera si viata sanatoasa intr-o societate durabila care sa garanteze egalitatea de sanse prin Inovare si TIC.