Management şi Administraţie Europeană

DISSAJ-45.jpg 150 jpgProgramul de studiu de masterat Management şi Administraţie Europeană este acreditat conform prevederilor legislative în vigoare. Programul de masterat abordează un domeniu interdisciplinar, aflat la graniţa dintre ştiinţe economice şi ştiinţe administrative şi vizează transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor care să le permită viitorilor absolvenţi să îşi construiască şi să îşi consolideze o carieră în instituţiile europene, acordându-le posibilitatea reală de a ocupa funcţii manageriale în sectorul public. Misiunea strategică a programului de masterat este de a contribui la dezvoltarea dimensiunii europene a administraţiei publice în plan local, regional şi naţional, prin specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul managementului şi administraţiei europene, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare, care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, în mediul european concurenţial actual şi la studiile doctorale organizate de Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava.

Citește mai departe:Management şi Administraţie Europeană

Management şi audit în administraţie şi afaceri

DISSAJ-18.jpg 170 jpgProgramul de studiu de masterat Management şi audit în administraţie şi afaceri este acreditat conform prevederilor legislative în vigoare. Conform sistemului Bologna, studiile postuniversitare sunt obligatorii. Deoarece abordează un domeniu interdisciplinar, aflat la graniţa dintre ştiinţe economice şi ştiinţe administrative, programul de masterat se adresează atât absolvenţilor de studii administrative, cât şi celor de ştiinţe economice, precum şi tuturor celor interesaţi de acest domeniu. Programul de masterat asigură absolvenţilor cunoştinţe (capacităţi de cunoaştere) detaliate, teoretice şi practice specifice aplicării managementului şi auditului în administraţie şi afaceri. Curriculum aferent programului de studiu de masterat include cursuri obligatorii, precum şi cursuri opţionale, iar studiile se finalizează cu o teză de disertaţie elaborată sub coordonarea unui membru al staff-ului didactic. Planurile de învăţământ sunt compatibile cu planurile de învăţământ de la alte facultăţi din cadrul unor universităţi europene care pregătesc specialişti în acelaşi domeniu sau în domenii apropiate, conform angajamentelor asumate prin semnarea Declaraţiei de la Bologna.

Citește mai departe:Management şi audit în administraţie şi afaceri

Sunteți aici:Home Acces la calitate Programe Master