Dezvoltare durabilă

Proiectele care integrează dezvoltarea durabilă din stadii timpurii au valoare adăugată atât pentru organizaţiile promotoare, cât şi pentru grupurile ţintă vizate şi pot deveni exemple de bună practică în domeniu. Astfel, în implementarea proiectelor pot fi abordate una sau mai multe din cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială.

Dimensiunea ecologică priveşte consumul şi producţia durabilă, conservarea şi managementul resurselor naturale, schimbările climatice şi energia curată.

Dimensiunea economică se referă la dezvoltarea socio-economică (prosperitate economică) şi transportul durabil, iar dimensiunea socială vizează incluziunea socială, schimbările demografice şi sănătatea publică.

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează astfel totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socioeconomică, nu numai pe termen scurt sau mediu, ci şi pe termen lung, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural.

Un obiectiv cheie în domeniul promovării dezvoltării durabile îl reprezintă îmbunătăţirea coeziunii socială prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel.

Link-uri utile

Sunteți aici:Home Obiective orizontale Dezvoltare durabilă