Inovare și TIC

Implementarea de activităţi inovatoare în cadrul unui proiect finanţat POSDRU conduce la creşterea valorii adăugate a proiectului. Abordarea creativă în implementarea activităţilor unui proiect finanţat POSDRU poate face diferenţa dintre un proiect bun şi un proiect de succes. Bunele practici astfel identificate vor putea fi multiplicate şi vor putea influenţa pozitiv societatea dincolo de dimensiunea proiectului propriu-zis.

Într-o piaţă globalizată, tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) a devenit un element esenţial pentru consolidarea competitivităţii în toate sectoarele de activitate. Utilizarea extensivă a TIC contribuie implicit la creşterea economică. Pregătirea oamenilor pentru a face faţă provocărilor noilor sisteme tehnologice este crucială pentru a se putea beneficia integral de avantajele aduse societăţii şi economiei de implementarea TIC.

Atât sprijinirea abordărilor inovatoare cât şi promovarea TIC vizează îmbunătăţirea competitivităţii, crearea de noi locuri de muncă şi întărirea potenţialului de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Link-uri utile

 

 

Sunteți aici:Home Obiective orizontale Inovare și TIC