Asistenţă Managerială şi Secretariat

DISSAJ 4Programul de studiu Asistenţă Managerială şi Secretariat este acreditat conform prevederilor impuse de legislaţia în materie din ţara noastră, în acord cu angajamentele asumate prin Declaraţia de la Bologna. Misiunea strategică a programului de licenţă este de a contribui la specializarea studenţilor în domeniul administrativ, asistenţei manageriale şi secretariatului, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare, care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii. Această specializare, prin competenţele oferite asistentului manager şi secretarului, urmăreşte creşterea performanţei şi calităţii muncii de secretariat şi de birou în toate domeniile de activitate, diploma oferită fiind aceea de licenţiat în ştiinţe administrative. Disciplinele din planul de învăţământ al programului de studiu cuprind noţiuni teoretice de birotică, management şi marketing într-o organizaţie, noţiuni de drept civil, administrativ, comercial şi financiar, noţiuni privind tehnicile de secretariat şi funcţiile secretariatului modern, elemente de arhivistică şi documentaristică etc

Citește mai departe:Asistenţă Managerială şi Secretariat

Administraţie Publică

DISSAJ 1Programul de studiu Administraţie Publică este acreditat conform prevederilor impuse de legislaţia în materie din ţara noastră, în acord cu angajamentele asumate prin Declaraţia de la Bologna. Studiile de licenţă sunt concepute dintr-o perspectivă europeană, fiind structurate pe parcursul a trei ani. Programul de studiu îşi propune să pregătească specialişti în domeniul gestionării treburilor publice, care să îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor administraţiei publice, adresându-se tuturor celor care doresc să urmeze o carieră în domeniul aparatului administrativ. Misiunea programului de studiu Administraţie Publică constă în pregătirea de specialişti cu studii superioare în domeniul administraţiei publice centrale şi locale şi al cercetării ştiinţifice de profil. Specializarea asigură, prin cunoştinţele teoretice şi practice dobândite de către studenţi, perfecţionarea acestora pentru a deveni funcţionari publici de carieră, care să se integreze în instituţiile şi autorităţile administraţiei publice.

Citește mai departe:Administraţie Publică

Drept

PROIECT USV DISSAJ 30 IANUARIE 2015-29.jpg 370 jpgProgramul de studiu Drept este autorizat să funcţioneze începând cu anul universitar 2006-2007 conform prevederilor impuse de legislaţia în materie din ţara noastră (HG 676/28.06.2007). Studiile de licenţă sunt concepute dintr-o perspectivă europeană, fiind structurate pe parcursul a patru ani. Programul de studiu face parte din domeniul de studii universitare de licenţă "ştiinţe juridice". în cadrul său sunt formaţi specialişti în domeniul juridic, asigurându-se pentru aceştia cadrul necesar de calificare. Misiunea strategică a programului de licenţă este de a contribui la specializarea studenţilor în domeniul juridic, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare, care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii.

Citește mai departe:Drept

Sunteți aici:Home Acces la calitate Programe Licenta