Drept

PROIECT USV DISSAJ 30 IANUARIE 2015-29.jpg 370 jpgProgramul de studiu Drept este autorizat să funcţioneze începând cu anul universitar 2006-2007 conform prevederilor impuse de legislaţia în materie din ţara noastră (HG 676/28.06.2007). Studiile de licenţă sunt concepute dintr-o perspectivă europeană, fiind structurate pe parcursul a patru ani. Programul de studiu face parte din domeniul de studii universitare de licenţă "ştiinţe juridice". în cadrul său sunt formaţi specialişti în domeniul juridic, asigurându-se pentru aceştia cadrul necesar de calificare. Misiunea strategică a programului de licenţă este de a contribui la specializarea studenţilor în domeniul juridic, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare, care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii.

 

Competenţe asigurate

PROIECT USV DISSAJ 30 IANUARIE 2015-62.jpg 350 jpgCurricula universitară oferită de această specializare răspunde cerinţelor contemporane ale învăţământului universitar, fiind aliniată la standardele internaţionale după care se pregătesc specialişti în domeniul juridic, oferind posibilitatea ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii sau să-şi continue studiile prin programele de masterat şi doctorat. Parcurgerea disciplinelor din planul de învăţământ asigură pregatirea juridică necesară, determinând dezvoltarea de competenţe şi aptitudini specifice acestui domeniu, cum ar fi: - Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor juridice, precum şi a principiilor şi metodelor fundamentale specifice mediului juridic; - Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii juridice, capacitatea de a concepe şi redacta acte procesuale şi procedurale; - Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, precum şi utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare de lucrări, procesare de informaţii şi gestionare de baze de date specifice activităţii juridice; - Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în vederea formulării de sinteze şi / sau evaluări argumentate pentru decizii şi demersuri juridice.

  Oportunităţi în carieră

PROIECT USV DISSAJ 30 IANUARIE 2015-77.jpg 300 jpgProgramul de studiu Drept pregăteşte specialişti în domeniul juridic şi anume: magistraţi (judecători şi procurori), avocaţi şi secretari ai acestora în cadrul societăţilor civile de avocatură sau a cabinetelor individuale, notari publici şi secretari ai acestora; executori judecătoreşti, conducători carte funciară, grefieri, secretari la instanţele judecătoreşti şi parchete, consilieri juridici la societăţi comerciale, regii autonome sau companii naţionale, funcţionari în administraţia publică centrală şi locală, lucrători în poliţie şi serviciile de securitate, diplomaţie. Prin gama largă a pregătirii care le este oferită, absolvenţii acestui program de studiu au posibilităţi de afirmare şi în domenii conexe cu cele juridice, cum sunt: publicistica, arhivistica, învăţământ juridic şi administrativ, mediere, iniţierea de afaceri şi funcţionari la instituţii bancare, partide politice, instituţii interne şi externe privind apărarea drepturilor omului, mediatori, lichidatori, instituţii de arbitraj comercial, consilieri şi experţi pe domeniul juridic la structurile parlamentare etc.

 Ocupaţii posibile:

Adjunct al procurorului general - 111101; Administrator judiciar - 241219; Administrator public - 242208; Administrator societate comercială - 242111; Agent consular - 242212; Analist armonizare legislativă - 261912; Asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice - 261916; Asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare) - 243217; Asistent universitar - 231001; Ataşat diplomatic - 111232; Auditor intern în sectorul public - 241306; Avocat - 261101; Cercetător în domeniul ştiinţelor juridice - 261915; Conferenţiar universitar - 231002; Consilier administraţia publică - 242201; Consilier afaceri europene - 242214; Consilier al ministrului - 111205; Consilier armonizare legislativă - 261910; Consilier de probaţiune - 261921; Consilier diplomatic - 111201; Consilier forţă de muncă şi şomaj - 242301; Consilier guvernamental - 111202; Consilier instituţii publice - 111204; Consilier parlamentar - 111230; Consilier prezidenţial - 111229; Consilier proprietate industrială autorizat - 261918; Consilier şi consultant juridic - 111203; Consilier vânzări asigurări - 241245; Consilier şi consultant juridic - 111203; Consul - 111233; Consul general - 111206; Consultant prezidenţial şi guvernamental - 111236; Consultant în administraţia publică - 242205; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) - 335106; Curier diplomatic - 243214; Director adjunct instituţie publică - 111208; Director de cabinet - 111209; Director general instituţie publică - 111210; Director instituţie publică - 111207; Evaluator de competenţe profesionale - 242405; Examinator de stat de specialitate - 242210; Executor bancar - 261917; Executor judecătoresc - 261901; Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene - 242213; Expert achiziţii publice - 214946; Expert administraţia publică - 242202; Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului - 242219; Expert armonizare legislativă - 261911; Expert centre de perfecţionare - 231006; Expert forţă de muncă şi şomaj - 242302; Expert jurist - 261903; Expert prevenire şi combatere a corupţiei - 261920; Expert/ inspector vamal - 335105; Formator - 242401; Formator de formatori - 242402; Grefier şef de secţie (curte de apel, tribunal, parchete) - 121910; Grefier-şef (judecătorie, parchet) - 121909; Inspector asigurări - 241206; Inspector coordonator asigurări - 241246; Inspector de integritate - 242209; Inspector de specialitate asigurări - 241242; Inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj - 242303; Inspector de specialitate în administraţia publică - 242203; Inspector de stat şef - 111212; Inspector probaţiune - 261922; Inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/ procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii - 111132; Inspector-şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii - 111129; Inspector-şef în administraţia publică - 111213; Judecător - 261202; Judecător inspector - 261204; Jurisconsult - 261102; Lector universitar - 231003; Lichidator - 241218; Magistrat-asistent - 261203; Magistrat-asistent - 261203; Magistrat - asistent - şef - 111214; Mediator - 243202; Membru al Consiliului Superior al Magistraturii - 111130; Notar - 261906; Organizator/ conceptor / consultant formare - 242403; Prefect - 111218; Preşedinte Curtea de Conturi a României - 111112; Preşedinte curte de apel - 111111; Preşedinte de judecătorie - 111113; Preşedinte instituţie publică - 111228; Preşedinte secţie (la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Curtea de apel, Tribunale şi Judecătorii) - 111115; Preşedinte tribunal - 111116; Preşedinte înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 111110; Prim-adjunct al procurorului general - 111120; Prim-procuror - 111118; Prim-procuror adjunct - 111119; Procuror - 261201; Procuror general - 111122; Procuror şef de secţie - 111123; Procuror şef de secţie adjunct - 111124; Profesor universitar - 231005; Profesor în învăţământul gimnazial - 233002; Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001; Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001; Purtător de cuvânt - 243206; Referent - 331309; Referent de specialitate asigurări - 241244; Referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj - 242305; Referent de specialitate în administraţia publică - 242204; Referent relaţii externe - 242215; Registrator carte funciară - 261913; Secretar Parlament - 111126; Secretar diplomatic - 111234; Secretar general - 111219; Secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii - 111131; Secretar general al Guvernului - 111125; Secretar Primărie, Prefectură - 111302; Secretar procuratură - 334201; Specialist sistem asigurări - 241250; Subprefect - 111226; Subsecretar de stat - 111140; Viceconsul - 111235; Vicepreşedinte (la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Apel, Tribunale şi Judecătorii) - 111128; şef birou instituţie publică - 111220; şef departament - 111223; şef laborator criminalistică - 121912; şef protocol de stat - 111224; şef serviciu instituţie publică - 111225